Koloidní stříbro


Pojmy koloidní stříbro nebo nanočástice stříbra, se do našeho povědomí dostávají stále častěji. Mnozí z vás se proto s tímto pojmem už určitě setkali, někteří možná vědí naprosto přesně o co jde, jiní zas jen tápou a domýšlejí si, někdo možná tento pojem ještě ani neslyšel. Koloidní stříbro se v alternativní medicíně považuje za jedno z nejúčinnějších přírodních antibiotik, evropská unie však tento názor nesdílí. Jak to s ním tedy je?

 

Při pojme stříbro si většina z vás vybaví jeho využití v podobě krásného šperku, hodinek, nebo kvalitního jídelního servisu. Ne vždy je však stříbro používáno pouze takovým způsobem. Medicína, zejména ta alternativní, ho ve zředěné formě (stopových prvcích - nanočásticích) doporučuje jako jedno z nejúčinnějších přírodních antibiotik.

 

Stříbro je přírodní esenciální stopový prvek pro člověka, rostliny i zvířata. Je možné použít ho na problémy týkající se povrchu těla, jako i vnitřně. Používá se v koloidní formě, což znamená, že se jeho nanočástice nacházejí rozptýlené v deionizované vodě (ta neobsahuje elektrické náboje). Jsou tak malé, že podle alternativní medicíny dokážou proniknout až do nitra lidských buněk. Koloidní stříbro je jediná forma stříbra, kterou můžeme bezpečně používat. Do tkání prosakuje příliš pomalu, proto nezpůsobuje tkáňové podráždění.

 

Na pročištění organismu se doporučuje 21 denní kúra. Prvních 5 dnů se užívá 1 lžička, dalších 5 dní 2 lžičky, následujících 5 dní 3 lžičky a zbývajících 6 dní 4 lžičky koloidního stříbra. Lékařské výzkumy jasně prokázaly těsný vztah mezi stříbrem a imunitním systémem lidského organismu. Koloidní stříbro podporuje regeneraci a detoxikaci jater. Kromě toho má vysoký účinek na regenaraci kostí, hojí se až o 50 % rychleji. Koloidní stříbro se přikládá jako obklad na řezné rány, popáleniny a podrážděnou kůži, neboť podporuje regeneraci kůže a jiných jemných tkánív a navíc má sterilizační účinek.

 

 

Jak působí koloidní stříbro?

Když se koloidní stříbro dostane do styku s organizmem jako jsou bakterie a houby znemožní jim jejich přirozenou metabolickou reakci pro přijímání kyslíku, a to tak, že blokuje životně důležitý enzym a způsobí jejich udušení. U virů zase ničí strukturu jejich bílkovinného obalu a tím zabrání jejich dalšímu rozmnožování. Již při koncentraci 10 ppm má větší antibakteriální účinek než většina běžných antibiotik. Dodnes víme o 650 druzích choroboplodných mikroorganismů, které koloidní stříbro efektivně ničí. V laboratorním prostředí ve zkumavce za přibližně 6 minut zničí všechny choroboplodné mikroorganismy. Známou bakterii nemocničních nákaz Stafylococcus Aureus dokáže také zničit za takový čas.

 

Používali jej již staří Řekové a Římané

V historii je používání koloidního stříbra pro léčebné účely dobře známé. Po tisíce let bylo stříbro chápáno jako léčebný prostředek různých civilizací po celém světě. Jeho lékařské, konzervační a regenerační účinky lze vysledovat do daleké historie. Vezměme v úvahu následující zajímavé skutečnosti:

 

Řekové používali stříbrné nádoby, aby voda a jiné tekutiny zůstaly čerstvé. Spisy Herodotus, řeckého filozofa a historika, dokládají, že používání stříbra na lékařské účely se datuje do období před narozením Krista.

 

V Římském impériu bylo zvykem víno ​​skladovat ve stříbrných urnách, nebo alespoň do nádoby s vodou přidávali stříbrnou minci, aby se zabránilo zkažení. Použití stříbra pro lékařské účely je uvedeno ve starověkých egyptských spisech, lékaři používali stříbrné stehy při chirurgických zákrocích či přidávali stříbro do okolí ran. Zmínky o jeho využití jsou známé také z území staré Indie.

 

Ve středověku, stříbro chránilo zejména vyšší vrstvy obyvatelstva, které využívaly na své hodování výlučně stříbrné nádoby a příbory. Toto jim pomáhalo před černou smrtí (Mor). Už tehdy bylo známo, že patogeny způsobující onemocnění nemohou přežít v přítomnosti stříbra proto i jídlo skladovali ve stříbrných nádobách. Čínští císaři a jejich dvůr jedl se stříbrnými hůlkami.

 

V ajurvédské medicíně se stříbro používá v malých množstvích jako tonikum právě u pacientů oslabených věkem nebo nemocí. Hippokrates ve svých spisech také diskutoval o využití stříbra v medicíně.

 

Na počátku dvacátého století lékaři běžně používali stříbrné stehy, aby se snížilo riziko infekce. Stejně na počátku 20. století, lékaři používali stříbro obsahující oční kapky pro léčení očních problémů, při různých infekcích, a někdy i vnitřně pro onemocnění jako je chřipka, nachlazení, epilepsie, kapavka a jiné. V průběhu první světové války, vojáci používali stříbro, obklady ze stříbra a stříbrné obklady k léčbě infikovaných ran. Před zavedením moderních antibiotik, koloidní stříbro se používalo jako germicidní a dezinfekční prostředek. S rozvojem moderních antibiotik v roce 1940, se použití stříbra jako antimikrobiálního činidla snížila.

 

Od roku 1990, došlo k oživení podpory koloidní stříbro jako doplňku stravy či jako homeopatického léku. Moderní alternativní medicína ho využívá k předcházení a léčení mnoha nemocí, jako je rakovina, cukrovka, herpes, tuberkulóza.Jak to funguje?

Ionty stříbra mají zásadní význam pro imunitní systém, protože koloidní stříbro je antibakteriální, antimikrobiální, působí antimykoticky, antivirově, protikvasinkově a podle alternativních zdrojů je účinné i při chronických zánětlivých onemocněních s kterými si běžná léčba ne vždy umí poradit.

 

Při laboratorních testech se zjistilo, že "všechny houby, viry, bakterie, streptokoky, stafylokoky a další patogenní organismy jsou poraženy do tří, až čtyř minut od kdy přijdou do kontaktu s koloidního stříbra. Ve skutečnosti neexistuje žádný známý mikrob, který by nebyl zlikvidován koloidním stříbrem do maximálně šesti minut, a to už i při nejnižší koncentraci stříbra, již od 5ppm.

 

Existuje přímá souvislost mezi nízkou hladinou stříbra v organizme a chorobami či poruchami imunitního systému. Nejnovější výzkumy ukazují, že lidé, kteří mají nízkou hladinu stříbra, bývají častěji nemocní a mají výrazně více projevů snížené imunity v podobě častějších nachlazení, chřipkových onemocnění, horeček a později i jiných závažnějších onemocněních. Koloidní stříbro je zcela přírodní léčivý prostředek. Koloidní stříbro podporuje činnost Lymfocytů, podporuje je v boji proti cizím organismům v krvi. Lymfocyty jsou druh bílých krvinek, vznikají v kostní dřeni a jsou součástí imunitního systému.

 

Vezměme si například chřipku, jde o virové onemocnění a antibiotika nemají žádný vliv na viry, ale koloidní stříbro jeho ionty jsou pro ničení vyrusů velmi efektivní. Je dokázáno, že koloidní stříbro je vysoce účinné proti všem kmenům virů, léčí i nachlazení, a to již při podání jediné dávky koloidního stříbra. Tam, kde běžné léky na trhu pouze potlačují různé příznaky nachlazení, tak koloidní stříbro při styku s virem jej efektivně zlikviduje.

 

Při bakteriálních infekcích antibiotika zabíjejí také jen některé kmeny bakterií a proti virům, kvasinkám a houbám jsou zcela neúčinné. Stejně je u antibiotik otázka rezistence bakterií. Koloidní stříbro naproti tomu ničí všechny kmeny bakterií, virů, hub a plesní a ty si na něj nedokážou nijak vytvořit rezistenci. Navíc odolnost bakterií vůči antibiotikům se rovnoměrně rozvíjí po celém světě, a to i v izolovaných oblastech, proto se koloidní stříbro znovu postupně začíná využívat jako alternativní medicína.

Jinou velmi zajímavou vlastností koloidního stříbra je, že přispívá ke zpomalení stárnutí a napomáhá schopnosti těla nahradit opotřebované buňky dostatečně rychle. Koloidní stříbro pomáhá ničit už samotné zárodky nežádoucích organismů v těle, a proto usnadňuje obnovu organizmu, jehož imunitní systém se tímto zbytečně nezatěžuje.

 

Koloidní stříbro sprej Ag100 100 ml 40ppm Koloidní stříbro Ag100 500 ml 10ppm Koloidní stříbro Ag100 300 ml 15ppm Koloidní stříbro Ag100 500 ml 20ppm

EU má na věc jiný názor

"Koloidní stříbro není povolenou formou minerální látky ve výživových doplňcích, ani v jiných potravinách, jelikož ve výživových doplňcích a v potravinách lze použít jen ty formy minerálních látek, které jsou uvedeny v Příloze II a příloze III nařízení Komise (ES) č.. 1170/2009, kterým se mění směrnice EP a Rady 2002/46/ES a nařízení EP a Rady (ES) č.. 1925/2006, pokud jde o seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich forem, které lze přidávat do potravin, včetně doplňků stravy. Stříbro není zakázáno v kosmetických prostředcích a standardní medicína jej také využíva.

Při nerozvážném užívání pozor na negativní účinky

Při predávkování stříbrem se muže vyskytnout alergická reakce tzv. argýrie. Jde o alergickou reakci, která je jednou ze známých negativních reakcí při vnitřním užívání vysokých dávek stříbra dlouhodobě. Projevuje se šedě - modrým zbarvením pokožky, očí, nehtů, vnitřních orgánů a dásní. Je také problém zbavit se tohoto zbarvení, i když se stříbro přestane užívat. Jelikož koloidní stříbro obsahuje pouze stopové prvky stříbra - nanočástice, je toto riziko zcela minimální, nebo žádné. Kromě argýnie, kterou popisujeme výše, je při nadměrném používání prý možné i riziko tzv.. Herxheimerová reakce. Jedná se o náhlé zhoršení příznaků po podání antibiotik, což je způsobeno náhlým rozpadem mrtvých bakteriálních buněk a uvolněním velkého množství toxinů do organismu. Může to být až život ohrožující stav a tehdy třeba dávku antibiotik, resp. koloidního stříbra minimálně snížit na poloviční dávku. Vzácně může dojít při nadměrných dávkách koloidního stříbra i ke vážným zdravotním problémům, včetně poškození ledvin a neurologických problémů, jako jsou například záchvaty. Koloidní stříbro se také může reagovat s některými léky. Funguje podobně jako antibiotika. Proto všetko s mírou, všechny léky jsou v malém množství velmi nápomocné no při velkých dávkach nebezpečné.

Tak, jak dokáže účinně zničit škodlivé bakterie, ničí i ty dobré - např. v trávicím systému se nacházející: laktobacillusacidophilus, laktobacillusbulgaricus, laktobacillusbifidus a jiné, podobným způsobem jako antibiotika. Proto je důležité tyto bakterie doplňovat jiným způsobem, např. probiotiky či mléčnými výrobky. Pokud věříte v sílu koloidního stříbra a chtěli byste ho vyzkoušet na vlastní kůži, raději se před jeho užíváním poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Zeptejte se ho na přesné použití, které vám určí podle vašeho specifického stavu. Každý z nás je jiný a váš lékař vás přece jen zná lépe než výrobci, zda prodejci koloidního stříbra.

 

Vnitřně se užívá při:

 • nachlazení, angíně, chřipce, zánětech a infekcích horních dýchacích cest, astmatu, zánětu mandlí, tuberkulóze, různých virózách a infekcích
 • alergiích
 • salmonele
 • onemocněních způsobených stafylokoky, streptokoky
 • toxoplazmóze, borelióze, žloutence
 • detoxikaci organismu
 • artritidě, revmatu
 • paradentóze
 • problémech s prostatou
 • zánětech močového měchýře
 • zánětech tlustého střeva


Venkovní použití:

 • bradavice, kožní vředy, lupénka, ekzémy, kožní mykózy
 • gynekologické kvasinkové infekce
 • akné, herpes, lišeje, opary, afty, zánět dásní
 • odřeniny
 • popáleniny
 • plísňová onemocnění
 • hemeroidy
 • bodnutí hmyzem

 


No template found for module gpwebpay