Vaření je umění

 Vědci se domnívají, že 80% nemocí, včetně zhoubných nádorů, si způsobuje člověk sám svým počínáním. Avelin Kuschi, žena jednoho ze světových dietologů klade na stravu mimořádný důraz. Řekla: ,,Kuchyně je nejdůležitější laboratoř na světě. Odtud můžeme zabíjet i uzdravovat svého muže, učinit své dítě bystrým a inteligentním, milence vášnivým a ovládat svou rodinu. Jde jen o to, abychom poznali vliv jednotlivých potravin a přípravy jídla."


 

Strava je opět považována za rozhodujícího činitele v boji o zdraví lidstva. Je pozoruhodné, že nejdůležitější věci v našem životě většinou nedokážeme rozpoznat, nebo si je jen málokdy všimneme. Jednou z nich je i vaření a jedení. Vaření je umění, kterým si aktivně ovlivňujeme a vytváříme náš život. Od něho se odvíjí všechno naše štěstí i neštěstí, úspěch i neúspěch, zdraví i nemoc, dlouhý nebo krátký život. Kvalita naší stravy rozhoduje o tom zda je náš život pokrokem a rozvojem, nebo naopak úpadkem a stagnací. Správně vaření je základní podmínkou pro všechny aspekty našeho života a budoucího osudu, ale i přesto se jen těžko najde škola, která by dětem poskytovala alespoň základní vědomosti a znalosti v oblasti vaření a zdravého stravování. Většinou přebíráme znalosti našich rodičů a blízkého rodinného prostředí, které je ovlivňováno reklamou a dobou, ve které žijeme. Výsledkem jsou alarmující čísla ve výskytu alergií, chronických onemocnění a samozřejmě rakoviny.

Neexistuje jednotný přístup pro všechny lidi, protože každý je jedinečný. Máme specifickou konstituci a způsobem života si vytváříme kondici, která se dá v rámci konstituce ovlivňovat, ale změna životního stylu a stravovacích návyků nemusí být tak snadná, jak si většina z nás na začátku myslí. Již tisíce let lidé vědí, co je naším úkolem a posláním v tomto životě na zemi, ale narážíme na vlastní slabosti, které nás neustále strhávají zpět. Je jen na nás, abychom se pokusili tento proces zvrátit nebo zastavit. Některým z nás to jde mnohem snadněji než ostatním. Každý kdo se vydal na cestu změny zjistí, že poznání je tím nejhodnotnějším v našem životě. Může se proto stát i smyslem života. Každý z nás si může vybrat cestu, kde se otázky stravování řeší klasickým způsobem ovlivňovány reklamou nebo cestu, kde příprava a výběr stravy vychází z makrobiotiky (makro-velký, bio-život), která neřeší jen otázky stravování, ale na jejích základech můžeme postavit i celkový přístup k životu, světu a vesmíru jako celku. Ať si vybereme jakoukoliv cestu, ať už lehčí a kratší nebo těžší a delší, i tak je třeba, abychom znali nejzákladnější pojmy ve výživě.

Rozdělení potravin z pohledu makrobiotiky a jejich působení na jednotlivé orgány těla, nebo klasické rozdělení potravin, z nichž ne všechny se v makrobiotické stravování uplatňují, protože nepředstavují pro náš organismus ten správný zdroj energie (čchi) tepla, šťáv a esence. Toto poznání je pro ty, kteří chtějí s sebou něco udělat, posunout se o něco výše a stát se moudrými.


No template found for module gpwebpay